Information och säkerhet

Här är Högåns skoterklubbs portal där vi lägger upp allmän information och sådant som rör din säkerhet och ökar allas trivsel i vår samvaro ute i naturen, oavsett om man färdas på skidor eller på snöskoter.
Allmänt
Vi ber er som åker snöskoter att hålla till höger så gott det går, oavsett färdriktning. Det bidrar till att lederna håller bättre än om alla kör i mitten åt båda håll. Givetvis gäller att skoteråkningen sker på tillåtna områden, och att som förare är du nykter. När ni är ute med familjen så kan det vara trångt om plats på skotern, och det kan ju se ut som ett alternativ att ha en minderårig både framför sig och bakom sig. Att ha passagerare framför sig är både livsfarligt och olagligt. Juridiskt så har vi erfarenheten av att det betraktas som att den framför är förare, och är denne inte behörig att köra så räknas det som att den som sitter bakom (som praktiken är föraren) tillåter olovlig körning, och då kan bli bötfälld.

Köpa och äga snöskoter?
Utbudet av begagnade snöskotrar är stort. Om du avser att köpa en begagnad skoter av en privatperson du inte känner så vill vi ge dig ett gott råd, så att din affär inte blir till en olycka. Kontrollera att skoterns chassinummer är original och att det stämmer mot det som är angivet på registreringsskylten (chassinumret finns även i småstilt på registreringsskylten). Är du osäker om hur det ska se ut. Fråga en kunnig som exempel en återförsäljare/verkstad av märket i fråga. Det händer att mindre nogräknade personer byter skylt, klonar identitet eller på annat sätt manipulerar fordonet, eller det kanske inte stämmer pga av något misstag. Kom också ihåg att ha din snöskoter påställd i registret och försäkrad. Att åka med en avställd snöskoter kan innebära tråkiga konsekvenser dels vid kontroll som vid försäkringsansvar.
Transportstyrelsen har en praktisk app som du kan ha för att hantera dina fordon i registret.

Hjälmkrav på snöskoter.
När ni köper hjälm till er själva och era kära, tänk på att köpa hjälm av rätt typ och som är godkänd. Så vi vill här försöka reda ut lite begrepp och ge er värdefulla tips om vad det är som gäller. Till att börja med så är det inte tillräckligt med att använda en cykelhjälm eller hockeyhjälm.
Kravet om att man måste använda hjälm vid skoteråkning regleras av Trafikförordningen (SFS 1998:1276), 4 kap, §9. Detta gäller även passagerare som sitter som medåkande på snöskoter.
Vidare vad som gäller i fråga om tekniska krav för skyddshjälm finns i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:94.
I den föreskriften anges i §4 att:
Vid färd med traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri ska en skyddshjälm användas som är:
1. CE-märkt huvudskydd och avsedd att användas till det aktuella fordonet, eller
2. E-märkt och typgodkänd enligt UN ECE-reglemente nummer 22 ändringsserie 05 eller senare ändringar

Läs mer om detta i länken TSFS 2017:94

En kommentar.
Genom att en kälke (släde, pulka) efter snöskoter räkas som ett separat fordon, så finns inte lagstadgat krav att använda hjälm för de som är passagerare i denna. Men för att vara rädda om era medpassagerare bak i kälken rekommenderar vi att ni använder hjälm. Den kan ju tippa ytterst olämpligt och ställa till med hemska konsekvenser.

Märkningen
Hur ser då detta E-märke ut på en skoterhjälm?
Det kan ibland ha ett lite avvikande utseende. Men är det en riktigt billig hjälm med en konstig märkning. Ifrågasätt då om den verkligen är godkänd, och inte har någon märkning som inte betyder något.
Här är ett exempel hur det enligt ECE-reglementet ska vara utfört.
Här är ett till exempel.

Leder och körning
Vi kommer inom kort att även lägga upp lite länkar till Länsstyrelsens information här. I syfte att du ska kunna hitta aktuellt om de statliga lederna.

Motortrafik i naturen

Statliga lederna stängs den xx-xx 2020.

Mildsvida vintervita skoteleder