Kontakt

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Ordförande:
Micael Andersson
Tel: 073-847 80 83
micke178@hotmail.com
 
Vice ordf:
Herje Nilsson
Tel: 070-246 42 59
herje.nilsson@telia.com
 
Kassör:
Anette Möller

anette.uffe@gmail.com

 
Sekr:
Ulf Möller
 
Ledamöter:
Magnus Eriksson

Jan Hallstensson

Ditt namn
E-post
Telefon
Meddelande