Kontakt

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Ordförande:
Karl-Åke Martinsson
Tel: 070-346 69 64
karl-ake.martinsson@berg.se
 
Vice ordf:
Herje Nilsson
Tel: 070-246 42 59
herje.nilsson@telia.com
 
Kassör:
Anette Möller

anette.uffe@gmail.com

 
Sekr:
Ulf Möller
 
Ledamöter:
Magnus Eriksson

Jan Hallstensson

Ditt namn
E-post
Telefon
Meddelande