Ledstatus

Här har Högåns skoterklubb information om ledstatus på våra ledsträckor. I mån av att det finns information om anslutande leder så omnämner vi även det. Den här länken uppdateras allt eftersom vi får in information om hur lederna är. T.ex så kommer vi i klubben att informera om när det är nysladdat. Och då vi har vetskapen om annat viktigt så är avsikten att informera om tex.
·         Vattenbemängda ledgenomfarter på åar, tjärnar.
·         Dålig snötillgång
·         Framkomlighet allmänt (nedfallna träd) som vi inte hunnit eller har möjlighet att påverka.
·         Nysladdade leder
Så har ni information att dela med er av så maila gärna till info@hogansskoterklubb.se eller ring någon av kontaktpersonerna i klubben, så bidrar ni till att vi kan hålla lederna fina och varna våra ledbrukare för hinder osv.

 

2020-02-29 

Nysladdade leder mellan Vigge - Risåskorset - Persåsen. Vidare är det nysladdat från Risåskorset och till Arådalen. Fin nysnö har det kommit i trakterna närmare fjällen. Pga mycket vatten på markerna under snön så vill vi att ni iakttar försiktighet att köra över vattendragen. Överfarten Högån i Kvissle är inte farbar pga mycket vatten i ån. Ni måste ta omvägen och köra över vägbron där. 

2019-12-28 

Leden mellan Arådalen och vindskyddet i Västra Galåbodarna är uppkörd. Men det är inte kört över Galån (söder om Västra Galåbodarna). Så vi uppmanar till försiktighet om ni ska köra över där då det är okänt hur isförhållandet är vid den passagen.Vidare vill vi uppmärksamma er som åker söderut från Arådalen att Paulustjärnen har mycket vatten under snötäcket. 

I området Vigge-Dalåsen har det körts spontant, lederna där är ännu inte preparerade med sladd.Men det är på gång inom kort.Passagen över Högån vid Dalåsen är inte uppkörd, och vi hänvisar er som ska passera där att åka omvägen via bilbron intill i stället. Isen är inte säker över Högån.

Allmänt vill vi uppmana till försiktighet när ni når passager över åar, bäckar och tjärnar. Det varierande vädret under förvintern har lett till att flödena ökat och därav kan isarna ha svarvats ur av vattnet så att det inte är jämntjockt.

2019-03-02

Ny rapportering om att det är jättefin led i sträckningen mellan Småbackarna - Risåskorset - Västra Galåbodarna - Arådalen. Leden har i den kända sträckningen klarat blidvädret bra, och snön som packats ned ligger kvar.

2019-02-21

Det har varit rätt tunt med information om status. Vädret har skiftat, och därför har det också varit si och så med möjligheter att preparera leder.

I dagsläget är det känt att det är preparerat från Arådalen via Västra Galåbodarna och mot Risåskorset. Hur det är på myrarna längs leden mellan Västra Galåbodarna och Risåskorset låter vi vara osagt efter den gångna veckans blidväder. Det tog rätt hårt, så det kan vara mycket tuvor blottade.

Nere vid byarna har det preparerats mellan Vigge-Lättsjön samt Vigge-Hoverberg. Leden mellan Vigge via Dalåsen till Småbackarna är också den preparerad. Men det var innan förra veckans blidväder härjade. Noterat att det har varit kört från Småbackarna mot Risåskorset.

Vi hoppas på lite mer snö så att det få packas till ytterligare skikt på lederna som kan göra dem hållbara ett tag framövervårvintern.

 

 

2018-04-13

Vi närmar oss slutet av säsongen om vi ser till hur de statliga lederna är tillåtna att åka på. I det fallet närmare bestämt den sista helgen. Hoppas på fint väder och att ni får fint väder om ni planerat för en tur i fjällen. Status enligt de rapporter vi fått är att de leder vi har fortfarande är fina. Det vi vet av är att när man mellan Vigge och Dalåsen ska passera Hovermoån, så är den tveksam att köra över. Var extra försiktig där, eller ta och försäkra dig om en säker omväg. Samma sak kan vi nog förvarna om allmänt ni när vårflödena börjar öka i vattendragen och där de mynnar ut i tjärnar och sjöar. Det kan svarvas ur underifrån.   

2018-04-07

Den gångna veckans nysnö har gett lederna en fin yta och tacksam att preparera med sladd. Avsnitten Arådalen-Västra Galåbodarna-Långbutjärnen (mot Risåskorset), samt avsnittet mot Börtnan där man passerar vägen till Svartåsen är nysladdade. Om vädret med nattkyla håller i sig så har vi leder ännu någon helg då vattenflödena i åar och bäckar inte ökat.
Vi vill uppmärksamma er på att det hastigt kan ändras om det blir blidväder så att flödena ökar och underminerar isen där överfarterna är. Passagen vid Fuan (mellan Risåskorset och Fittjebodarna) är lite lurig då det alldeles intill brom är öppet, och det syns inte förrän man är intill den.
Vi kan även se den positiva effekten av att skoteråkare håller till höger på lederna. De har trots påskhelgens rikliga trafik hållit mycket bra. Och de håller en karaktär där djupfåran i mitten ersatts av att det nu är bredare uppkörd led att åka i. Och dessa vassa vågformade gupp i mitten är mycket mindre förekommande numer. Jättebra, fortsätt så. Givetvis har vi haft ett gynnsamt väder som bevarar lederna. Men högerkörningen hjälper definitivt till att hålla dem fina.

Ha det gott alla, och vi önskar er fortsatt trevliga utflykter.

2018-03-26

De senaste dagarnas blidväder och påföljande nattkyla ger fina leder till påsk. Nysladdat ikväll från skogsvägarna mot Börtnan och upp mot Arådalen. Från Västra Galåbodarna också nysladdat till Risåskorset. Ett ställe att se upp med är när ni ska passera på bron över Fuan (Mellan Risåskorset och Fittjebodarna). Det är öppet alldeles intill bron på båda sidorna, och det syns inte förrän man är helt nära bron.
Förra veckan sladdades det från Vigge och mot Lättsjön, sedan vidare mot Småbackarna.

Och du....... En påminnelse, håll till höger på leden med skoter. Ja, ni förstår nog. :-).

2018-03-17

Vi har det gynnsamt med nysnö att bearbeta lederna med nu. Idag har det sladdats led från Kvitsle-Dalåsen-Småbackarna-Risåskorset samt en bit mot Fittjebodarna. Sedan tillbaka till Risåskorset och vidare via myrarna över Persåsvägen, till Persåsen och via Hovermo mot Vigge. Från Prästbuan har en sladd gått Arådalen-Västra Galåbodarna över Galån mot Risåskorset där det andra sladdekipaket vände. Bitvis har det hårdnat rätt rejält där det blev "flurigast" efter förra helgens trafik. Men efter sladdningen idag vill vi påstå att det åter är fina leder. Hoppas ni får glädje av det.

Och.......................... håll gärna till höger så gott det går. Så håller lederna bättre än om man kör i mitten i båda riktningarna.

2018-03-09

Det är då väldigt länge sedan det var så här rikligt med snö. Det hinner knappt prepareras så ligger ett nytt tjockt snöskikt. Givetvis är det tacksamt att det är gott om snö. Vi har just nu kanonfina leder. Vi kan rapportera att leden är nysladdad från Vigge mot Risåskorset, och vidare mot Västra Galåbodarna. Nysladdat även mellan Västra Galåbodarna och skogsvägen ner till Börtnan. I kväll blir det även nysladdat mellan Arådalen och ner mot Västra Galåbodarna. Ta det lugnt i vägöverfarter genom att sikten är skymd av de mycket höga snökanterna.

Till sist. Vi befarar att i morgon blir det rätt mycket trafik till trivseldagen, och det sliter på lederna. Inget konstigt med det. Dock kan ni som åker skoter hjälpa genom att hålla till höger så gott det går i leden. Då håller det längre än om alla kör i mitten.

Trevlig helg på er, så syns vi i vindskyddet i Västra Galåbodarna.

2018-03-04

Nysladdat igen. Nu är det ledsträckan Kvissle - Lättsjön - Småbackarna - Risåskorset. Vidare från Risåskorset mot Persåsen - Dalåsen - Kvissle.

2018-03-03

Leden Kvissle-Småbackarna-Risåskorset nysladdad. Likaså mellan Kvissle och Lättsjön.

2018-02-25

Leden mellan Arådalen och Fittjebodarna nysladdad. Den är i toppenskick längs den sträckan nu. I Västra Galåbodarna har vi satt upp avspärrningsband på ett kort avsnitt där en tallplantering inte syns under det djupa snötäcket. Och just där är det några backar som till synes skulle se inbjudande ut att leka med skoter i. Vi vill hövligt men ändå bestämt påminna om att inte avvika från leden och köra där det är skogsplanteringar. Vi ska hjälpas åt att förvalta det förtroende vi har av markägare att ha leder där.

För övrigt så är det på gång att skyltas upp lite efter lederna. Längs avsnittet Persåsen och Risåskorset är det uppmärkt med Rislundsbäcken, Tollsbäcken och Storflon. Längs avsnittet Västra Galåbodarna är det uppmärkt med Kojåsen, Butöusmyra och Finnhålet. På gång framöver ska vi mellan Västra Galåbodarna mot Börtnan märka ut Svartåsbränna, Sörtjärn och lite pilar mot Börtnan resp åt andra hållet pilar mot Arådalen.

2018-02-22

Leden mellan Persåsen och Risåskorset körd. Den är i mycket bra skick. Dock rapporteras att det är på grund av mycket snö svårt att se exakt var vissa av bropassagerna är där de ligger över vattendrag. Så var försiktig där. Passagen över Persåsvägen är lite extra stökig nu pga mycket höga plogvallar. Det är dålig sikt för såväl förbipasserande bilar som att från skoter se bilar på vägen. Så vi uppmanar till extra försiktighet även där. Vi ska försöka få dit en traktor som öppnar upp plogvallarna och siktfältet där då försöket att manuellt öppna med snöskyfflar blev övermäktigt. Längs denna ledetapp är det nu även lite nya skyltar uppsatta på kända benämnda platser och vattendrag. Hoppas ni finner det trevligt i orienteringssyfte.

2018-02-13

Vi har information om att leden mellan Persåsen och Risåskorset är körd idag. Den rapporteras vara i toppenskick där.

2018-02-11

Åter lite uppdatering om lederna. Idag har det arbetats med lederna i Viggeområdet. Nysladdat Vigge-Lättsjön samt Vigge-Kvitsle-Hovermo. Från Kvitsle via Dalåsen mot Småbackarna är leden preparerad med rulle. De som kämpat på med sladd och rulle hälsar att det är jättefina leder där nu.

2018-02-10

Snötäcket har under veckan packats ihop en del. Mjukt och fint före. Så idag har det varit aktivitet med ledpreparering. Nysladdat från Arådalen via Västra Galåbodarna mot Börtnan (fram till skogsvägen nedanför Sörtjärn). Nysladdat mellan Västra Galåbodarna via Fittjebodarna till Risåskorset. Ni som avser att ta bilen uppöver Persåsvägen och lasta av har bra med parkeringsmöjligheter efter vägen då det är hyggligt utplogat på en del parkeringar efter vägen (exempel vid bäcken i Västra Galåbodarna).

 2018-01-28

Lite uppdatering om lederna efter helgens rapporter. Leden från Persåsen mot Risåskorset är preparerad och jättefin nu Jämn och lagom hård. En liten varning för passage över broar då de i detta snödjup kan vara svåra att se exakt var kanterna på dessa är. Och det är rejält löst på sidan om broarna. Från Arådalen ner mot Västra Galåbodarna är det preparerat med sladd i omgångar, och den är också jättefin nu. Lite lurt med vatten på Paulustjärnen om man kör på sidan om där det tidigare är kört. Från Västra Galåbodarna mot Fittjebodarna är det uppkört och bra förhållande. Överfarten över Galån och Långbutjärnen är inga problem. Från Västra Galåbodarna mot Börtnan är det uppkört, men inte preparerat med sladd. Fullt körbart om än lite slagigt och spårigt bitvis. Däremot har Börtnan sladdat och gjort fint på sträckan där deras led mot Svarttjärnen ansluter mot "vår" led. Sträckan mellan Fittjebodarna och Vigge saknas uppgift.

En annan trevlig nyhet är att innan denna helg så har man kört med hjullastare och skottat upp parkeringar och mötesplatser REJÄLT bra utefter Persåsvägen. Som exempel är parkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna mycket bra nu och rymmer flera bilar med släp. kan vara bra att vet för er som tänker ta bilen en bit uppöver och lasta av skoter eller ta en skidtur.

Vi påminner om Högåns årsmöte den 4 februari, kl 18 00 i Myrviken (mötesplatsen). Mycket varmt välkomna dit alla intresserade.

 2018-01-08

God fortsättning på 2018.  Vi har glädjande nog så här långt fått en snörik vinter och där vi har bra snötillgång ända ner till byarna kring Storsjön. Ledsystemen från Viggeområdet är för närvarande inte preparerat, ej heller leden mot Risåskorset och mot Västra Galåbodarna. Planen är att komma iväg med enbart skoter de avsnitten då det är för mycket lössnö att dra sladd i. Leden mellan Västra Galåbodarna och Arådalen är preparerad flera gånger med sladd och har bra  åkbarhet. Parkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna är upplogad för de som vill lasta av där. En liten brasklapp är hur den leden ser ut efter att Cora (trettonhelgens snöstorm) drog fram.

En generell varning vill vi få fram. Vattendragen är mycket förrädiska nu med den stora snömängd som belastar isarna. Det har vattnat upp rejält, och risken att fastna är stor. Denna snömängden hindrar även de tidigare uppkörda spåren att frysa till i fråga om där det vattnat upp. Så håll koll på hur tidigare körning ser ut när ni avser att passera något vattendrag. Som exempel är det besvärligt på Paulustjärnen (mellan Arådalen och Prästbodarna) där många har kört fast. Man kan klara överfarten med att hålla närmare skogskanten på västsidan där.

Vi uppdaterar med så snart vi har mer nyheter.

Kom även ihåg årsmötet för Högåns skoterklubb, den 4 februari kl 18:00, plats: Mötesplats Oviken (aktivitetshuset i Myrviken).

2017-04-20

De sista skälvande dygnen innan skoterförbudet träder i kraft så har nattkylan denna vecka räddat en del av föret som finns kvar. Det som för närvarande är känt är att på Högåns leder så är det fortfarande körbart mellan Västra Galåbodarna och Arådalen. Det kan på vissa håll finnas stenar som tinat fram. Enligt uppgift så går det att ta sig utanför Arådalen mot fjälltjärnar såsom Buhösten och Visjön. Dock är det okänt hur det är möjligt att åka närmare mot Gräftån. 

Ni som vill ha en tur efter det avsnittet av leden mellan Västra Galåbodarna och mot Arådalen den stundande helgen kan parkera nere vid bäcken i Västra Galåbodarna. Vi uppmanar till allmän försiktighet när ni passerar vattendrag där det enbart är snöbroar. Isar och snöbroar kan vara försvagade av vårens ökande vattenflöden.

Trevlig helg.

2017-04-14

 Glad påsk alla friluftsvänner. Hoppas ni har det skönt ute på era turer.

Vi vill i denna ledstatus förs ge en allmän varning. Vattendrag som vi normalt är vana att åka säkert över har av det tidigare blidvädret omvandlats till mycket osäkra passager. Vi uppmanar till största försiktighet vid passage och vi lämnar inga garantier att någon passage är säkrare än någon annan på Högåns ledsystem.

Galåns passage efter leden betraktar vi som ej körbar med skoter av den anledningen.

Det gångna dygnets snöfall har gett ett bra tillskott för den fortsatta påskhelgen. Vi har fått i storleksordningen ca 10 cm ny kallsnö.  

Arådalen.

Det som är känt angående lederna nu är att det är helt OK omkring Arådalen. De kalare delarna på fjällen har trots snöfallet inte mycket snö. Det är känt att det går att ta sig till Lillövsjön och förbi Visjön mot tjärnarna. Sedan har vi ingen information.

Västra Galåbodarna-Arådalen.

Föret mellan Västra Galåbodarna och Arådalen är toppenbra och fin led. Där det är lite bekymmersamt är på myrarna närmare Västra Galåbodarna, men det fungerar nu med den senaste snön som kom. Ni som vill parkera och åka på leden har en stor parkering nere vid bäcken i Västra Galåbodarna. Det är även fint att åka till Vindskyddet i Västra Galåbodarna för de som har lust med sådan utflykt.

Västra Galåbodarna – Börtnan.

Från Västra Galåbodarna mot Börtnan går det att ta sig fram. Dock har solen arbetat fram barmark i de partier som är i syd/sydvästligt läge. Så att så fort det blir lite blidväder igen så är det sannolikt helt barmark där. Tilläggas kan att leden från Västra Galåbodarna och mot Börtnan är mycket guppig i skogs och myrpartier. Vi vill även varna för att bäckarna som ska passeras efter leden där är mycket osäkra. De naturliga snöbroarna har holkats ur underifrån av de ökade vattenflödena.

Svenstaviksleden (Galån – Persåsen/Svenstavik)

Ett test idag hur Galån såg ut ger tyvärr ett tråkigt besked. Vi avråder bestämt att passera Galån. Test med snöspade visade att Galån inte har något landfäste, och isen är rejält tunn då det ökade flödet har holkat ur isen så den är mycket tunn nu. Enligt uppgift går det att åka mellan Fittjebodarna och mot långbodarna.

Leden Fittjebodarna mot Risåskorset är okänd hur det är. Det som syns från Peråsvägen är att från Persåsvägen mot Risåskorset så finns ingen snö.

2017-03-09

Nysladdade leder Kvissle - Hovermo - Persåsen och till Risåskorset. Jättefin led från Persåsen och mot Risåskorset. Lederna Kvissle, Hovermo-Persåsen har på grund av den tidigare bristen på snö inte så mycket bottenskikt, så det kan vara bra att tänka på stenar och stubbar som kan sticka upp där.

Lederna från Risåskorset och vidare via Västra Galåbodarna mot Arådalen är i toppskick nu. Vi önskar er alla fina turer till helgen.

2017-03-05

Den gångna veckans snöfall har gett precis det vi önskar till sportslovstider. Snö!!!!

Vi har nu i helgen nypreparerade leder:

Arådalen mot Västra Galåbodarna och ner mot Börtnan. Från Västra Galåbodarna mot Risåskorset. Sedan är det nypreparerat från Kvitsle och Lättsjön mot Dalåsen och vidare fram till Risåskorset. Däremot ner på byn nere vid Storsjön (Vigge) så är det dåligt med snö, så vi ser det som olämpligt med skoterkörning i det området. Men glädjande nog så finns det möjlighet att åka en sportlovstur på fina leder ända från Kvitsle och till Arådalen.

Vi hoppas ni får ett trevligt sportlov. Och visst ses vi på trivseldagen den 11 mars i Västra Galåbodarna, glöm inte det.

 2017-02-26

Dags för lite nyheter.Leden mellan Arådalen -Västra Galåbodarna och mot Svenstavik är fin just nu. Det tidigare blidvädret har gett en bra botten som frusit till, och med den senaste tidens nysnö erbjuder förhållandevis finfint före.

Det är nysladdat mellan Dalåsen och Småbackarna (Leden Vigge-Risåskorset). Det är hyfsat körbart från Dalåsen, dock rätt isigt på myrarna. Ner mot Vigge är det knappt någon snö, det sticker upp sten mm i leden. Av den anledningen ber vi om hänsyn till de regler som gäller skoterkörning med avseende på snötäckt mark. Vi betraktar lederna i Vigge fortfarande som ej körbara pga dålig snötillgång.

Vi saknar för närvarande uppgift om hur leden mellan Västra Galåbodarna och Börtnan är.

Däremot har vi andrahandsuppgifter på att det är hyggligt före att åka skoter från Bydalshållet och mot Arådalen.

Ha det gott alla, och......... en liten teaser. Vi siktar på trivseldagen i Västra Galåbodarna (Lördag vecka 10).

2017-02-11

Nysladdad led mellan Långbutjärnen (Svenstaviksleden mellan Västra Galåbodarna och Fittjebodarna) och Arådalen. Jättefint före. 

2017-01-15

Vi kan meddela att leden under gårdagen körts mellan Persåsen och Risåskorset. Till skillnad mot förra helgen då det lite varstans fanns öppna myrhål och dålig hållbarhet över småbäckar, så är det nu mycket bättre. Det informeras om att det nu är stor skillnad jämfört med förra helgen, det har frusit till och endast något enstaka ställe är öppet och vattensjukt.

Vi vill dock understryka att vi vill att ni håller skoteråkningen till utmärkt led och inte avviker från den. Det har upptäckts spår efter friåkning över och utmed vattendrag intill öppet vatten, eller där det verkar vara snötäckt fast isförhållandet verkligen inte är att lita på. Se denna uppmaning som en påminnelse om att Högåns skoterklubb månar om allas säkerhet och att skoterutflykten ska bli en trevlig upplevelse, och inte mynna ut i problem eller i en mardröm.  

Ha det gott alla.....

2017-01-06

Vintern tog ett omtag efter att december mest gav nederbörd i form av regn. Snötäcket har därför satt sig och det är bra före just nu. Leden är idag uppkörd från Fittjebodarna och mot Galån och vindskyddet i Västra Galåbodarna.  Passagen över Långbutjärnens is är toppenbra. Likaså att åka över Galån där isen är ca 25 cm tjock. Det som kan vara värt att tänka på är att passager över mindre bäckar är lurig. Det tinar underifrån och den del av leden som idag är uppkörd har dessa passager skottats i med snö tillsammans med ris för att det ska frysa till mer. En del hål kan dyka upp på myrarna där det inte har fryst till.

Vidare är leden mellan Västra Galåbodarna och mot Arådalen uppkörd sedan tidigare och den är jättefin..

Hör av er om ni har information som kan vara värdefull att dela med sig av här.

2016-12-11

Snösäsongen närmar sig.  Lite förväntansfulla är vi nog lite till mans, och väntar oss att kunna börja arbeta med lederna. Närmare fjällen har det kommit en del snö. Det vi märkt av är att marken är dåligt frusen och det tinar underifrån. Det medför också att passager över vattendrag såsom tjärnar, åar och bäckar på många håll inte är möjliga att ta sig över där det saknas broar. Vi hoppas att växlingarna mellan kyla och blidvädret gör sitt arbete så att det fryser till lite mer och skiktar så även vattendragen få lite bättre is.

Vi vill därför uppmana alla till stor försiktighet med vattendragen om ni provar att åka, och ha även i åtanke om reglerna med snötäcke.

Vi önskar en fortsatt trevlig advent, och vi återkommer så snart vi har någon status om lederna känd.

2016-03-26

Lite blandade nyheter om ledstatus. Nysladdad led från Arådalen mot Börtnan idag. Skotertur från igår där vi kan informera om att leden mellan Västra Galåbodarna och Risåskorset är jättefin. Samma gäller led Risåskorset mot Högån och mot Gräftån. I allmänhet för övrigt så har lederna över fjällen sett från Arådalen rätt hyggligt med snötillgång, om vi jämför med förra året. Då vi nu har plusgrader större delen av dygnen så ber vi er att vara försiktiga då ni passerar vattendrag. Flödena kan öka rätt snabbt och göra dem osäkra.
Fortsatt trevlig utomhusvistelse under påskhelgen på alla till fots, skidor eller på skoter.

Glad påsk

2016-03-23

 Glada nyheter för er som planerar en tur på skoter och skidor. Nattkylan har räddat föret på många håll.

Leden från Persåsen mot Risåskorset är enligt uppgift just nu i kanonfint skick. Över myrarna mot Risåskorset är det vatten på sidan om leden om ni händelsevis hamnar på sidan om. (vilket vi hoppas ni inte gör).

Området Vigge, Kvissle, Mo, Dalåsen: Leden mot Småbackarna är jättefin. Det har varit lite trafik och föret har klarat sig. Okänt hur det är från Lättsjön. Vi vill fortfarande avråda från att passera över Högån (mellan Kvissle och Dalåsen) då det är osäkert med bärigheten där. Använd i stället bilvägsbron där intill för den överfarten. Vi vill även här tipsa om att det bitvis kan vara vattensjukt i svackor och på sidan om leden.

Området Arådalen - Västra Galåbodarna : Även här har nattkylan räddat föret. Vi har till och med lite nysnö som gett lite fräschör på lederna. Överlag är leden mellan Arådalen och Västra Galåbodarna i toppskick just nu. Bilparkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna (intill där leden korsar persåsvägen) är rejält upplogad, ett tips för er som vill ta bilen en bit och lasta om för en skoter eller skidtur.

2016-03-20

Området Arådalen - Västra Galåbodarna: Senaste dygnet har det i området närmare fjällen kommit ca 10 cm nysnö. Nysladdad led från Galån nedanför Västra Galåbodarna och till Arådalen.

Risåsen m.o: Bitvis mycket vatten på myrarna, och det är okänt om det går att köra där.

Området Vigge, Kvissle, Mo, Dalåsen: Lederna i området Kvissle och Mo (Viggeområdet) är för närvarande knappt farbara pga av lite snö. Det är även bitvis stora vattensamlingar i svackor efter lederna. Så av den anledningen avråder vi från att köra där. Passagen över Högån (mellan Kvissle och Dalåsen) är inte körbar. Där får man i så fall ta en omväg och i stället köra över bilvägsbron. Vi hoppas på lite mer snö och nattkyla så kanske lederna blir bättre. Vi återkommer så snart vi har något nytt.

2016-03-19

Allmänt. Den gångna veckans blidväder har gått rätt hårt åt lederna. där lederna går över tjärnar, bäckar och åar har de underminerats av det stora vattenflödet som varit. Så var försiktiga när ni ska passera något sådant ställe och i synnerhet där ni ser att det är okört sedan någon dag. Passagen över Galån (strax nedanför Västra Galåbodarna) har klarat sig och där går det att köra över. För övrigt är lederna på de flesta håll körbara, dock om det än är rätt mycket ojämnheter just nu. Där vi har snötillgång avser vi att under de närmaste dagarna preparera lederna inför påsken. Vi uppdaterar så snart vi har preparerat någon sträcka.

2016-03-11

Lederna är packade med rulle från Vigge till Risåskorset via Lättsjön och från Kvissle till Småbackarna via Dalåsen.
Samma preparering utförd från Risåskorset  till Kvissle via Persåsen och Hovermo.
Lederna är i prima skick nu.

2016-03-06

Fina leder överlag. Sladdat och fint från Vigge till Västra Galåbodarna. Fin sladdad led mellan Börtnan och Västra Galåbodarna. Leden Västra Galåbodarna och till Arådalen sladdad förra helgen. Enligt uppgift är det nu så pass med snö till fjälls så att det går åka leden mellan Gräftån och Arådalen. Lika även leden från Bydalen och mot Glen.

2016-02-27

Området kring Vigge. Idag nysladdade leder mellan Vigge-Lättsjön-Småbackarna-Dalåsen-Vigge.

2016-02-21

Status för området kring Vigge. Äntligen lite snö så att det kan erbjudas åkning närmare byarna. Leden Vigge-Hovermo-Persåsen-Västertaket- Risåskorset-Småbackarna-Dalåsen och mot Vigge nypreparerad med sladd i går lördag 20 febr. I dag (söndag ) finns det nysladdad led mellan Vigge-Lättsjön-Dalåsen och Kvissle. 

2016-02-14

Området Vigge och mot risåskorset. Leden är nu sladdad den sträckan, och snötillgången är allt bättre närmare risåskorset.     Området väster om Risåskorset. Ledsträckorna Arådalen ner mot Västra Galåbodarna nysladdade. Mycket god snötillgång i området kring Arådalen. Ca 30 cm nysnö där uppe under den gångna veckan. Sträckan Västra Galåbodarna och mot Svartbäcken nysladdad (Svartbäcken är ett stycke väster om Fittjebodarna). Västra Galåbodarna och ner mot Börtnan sladdad. Avsnittet i den del närmare mot Börtnan som går efter skogsbilväg är inte sladdad.

Det är okänt om hur snötillgången är på de statliga lederna efter veckans snöfall och fredagens blåst.

2016-02-06

Nysladdad led mellan vindskyddet i Västra Galåbodarna och Arådalen. Är ni intresserade av att få en ögonblicksbild av snötillgången så kan ni besöka hemsidan för Galå-Fjällgård www.gala-fjallgard.com och titta på länken till deras webkamera. Snödjupet i skoglandet ökar sedan mot Arådalen.  

2016-02-03

Led från Vigge mot småbackarna (mellan Vigge och Risåskorset) packad. Dock meddelas att det bitvis är dåligt med snötillgång som då gör det knöligt att köra. Bättre med snötillgång och preparerade leder enligt status nedan 2016-01-24.  För övrigt kan informeras om vad länsstyrelsen meddelat angående de statliga lederna i Oviksfjällen. Enligt den informationen är det dåligt med snötillgång där, så det är för närvarande oframkomligt mellan Tossåsen-Lundörrstugorna, Gräftån-Arådalen samt Vålådalen-Vålåstugorna.

Läs mer om detta på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/nyheter/2016/Pages/snobrist-och-dalig-framkomlighet-pa-skoterleder-i-oviksfjallen-och-valadalsfjallen.aspx

2016-01-24

Leden mellan Västra Galåbodarna och Fittjebodarna är nu idag preparerad med sladd. Den är nu riktigt hygglig att köra på. Observera att avsnittet över myr och hyggeskant mellan skogsvägen intill Fittjebodarna och där leden sedan ansluter på skogsbilvägen mot Västra Galåbodarna finns några stenar som sticker upp i leden.

Leden mellan Västra Galåbodarna och där leden från myren söder om Svartåsen ansluter mot skogsvägarna nere vid Börtnan är preparerad med sladd idag. Det avsnittet är också mycket gott skick att köra på.

Vigge, Kvitsle, Dalåsen med omnejd. Pga den för närvarande dåliga snötillgången där lederna går igenom skogländerna så är lederna där inte preparerade. Vi ber er att respektera att inte köra skoter där det är risk för markskador.

2016-01-23

Leden mellan Galåbodarna och Arådalen nypreparerad av Christoph Schenk. Där är leden mycket fin att åka på. Parkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna är upplogad för den som vill parkera där och lasta av för en tur.

Avsnittet mellan Risåskorset och Galåbodarna har nu så pass med snötillgång att vi har varit och packat botten där. Dock är det inte mer snö efter det ledavsnittet än att det bitvis är mycket som sticker upp i spåret.

Leden från Risåskorset och mot Persåsen är också uppkörd, men ännu inte preparerad med sladd. Enligt uppgift även där bitvis mycket knöligt efter leden. 

 

2016-01-04

laddar...

Däremot avsnittet från Västra Galåbodarna och fram till Arådalen har dock så pass med snö att det medgivits att packa en botten och dra in lite snö i spåret med sladd. Vi tackar Jan Hallstensson och Bo Karlstrand för det ypperligt fina arbetet med det ledavsnittet under nyårshelgen.

Så….., mellan korsmyren och mot Arådalen är det förnärvarande hyggligt skoterföre för den som vill ut en sväng. Det arbetas med att lederna ska prepareras så snart det medges.

Det vi vill varna för är uppstickande stenar samt där leden passerar myrhål som inte är snötäckta. Var vaksam för dessa hinder och kör med försiktighet så ni undviker olyckor.

2016 Gott Nytt år

 

2015-03-27
Det lokalt mycket rikliga snöfallet har gett välbehövlig påfyllning av snö på en del av lederna. Leden mellan Börtnan och Arådalen är nypreparerad. Lika även avsnittet mot Svenstavik mellan Galån och Svartbäcken (intill Fittjebodarna). Resterande del av svenstaviksleden kan vara osäker hur den är framkomlig på grund av bitvis är bar eller rikligt med vatten under snön.
De som önskar ta med sig sina maskiner med bil och göra en fjälltur har en bra upplogad parkeringsficka vid bäcken i Västra Galåbodarna (efter persåsvägen) där man kan parkera och lasta av.

2015-03-09

Det milda vädret har tagit hårt på lederna. Det är för närvarande okänt hur långt österut om Risåskorset som lederna är farbara. Regnet har blött upp myrarna rejält. Enligt vad som är känt så är det körbart ner mot Dalåsen. Leden ner mot Lättsjön är däremot mycket osäker om det finns snö kvar så den över huvudtaget är körbar. Mellan Fittjebodarna och Galån är leden i relativt bra skick.
Leden mellan Börtnan och Arådalen är välpreparerad med sladd nu senast den 7 mars. Och den har tålt det milda vädret rätt bra. Parkeringsmöjlighet för bil finns vid bäcken i Västra Galåbodarna intill där leden korsar Persåsvägen.