Ledstatus

Här har Högåns skoterklubb information om ledstatus på våra ledsträckor. I mån av att det finns information om anslutande leder så omnämner vi även det. Den här länken uppdateras allt eftersom vi får in information om hur lederna är. T.ex så kommer vi i klubben att informera om när det är nysladdat. Och då vi har vetskapen om annat viktigt så är avsikten att informera om tex.
·         Vattenbemängda ledgenomfarter på åar, tjärnar.
·         Dålig snötillgång
·         Framkomlighet allmänt (nedfallna träd) som vi inte hunnit eller har möjlighet att påverka.
·         Nysladdade leder
Så har ni information att dela med er av så maila gärna till info@hogansskoterklubb.se eller ring någon av kontaktpersonerna i klubben, så bidrar ni till att vi kan hålla lederna fina och varna våra ledbrukare för hinder osv.

2023-02-26

Nysladdat i området Vigge, Mo och Kvissle. Nysladdat även mellan Vigge och Lättsjön , Balviksleden mellan Vigge och Hoverberg.

Ledavsnittet från Risåskorset mot Västra Galåbodarna och vidare från Galån mot Börtnan nysladdat.

2023-02-06

Nysladdat i området Vigge mot Småbackarna och vidare mot Risåskorset. Även sladdat vidare mot Persåsen. 

I området Västra Galåbodarna mot Arådalen är leden preparerad. Även körd mot Risåskorset. Osäker framkomlighet mellan Västra Galåbodarna och Börtnan, då det fortfarande är många nerböjda träd över leden. 

 

 

2022-03-07

Idag (söndag) har det varit lite sladdning igen. Preparerat och fint från Västra Galåbodarna ner där Börtnans ledsystem tar vid. Superfin led där nu om det får frysa på lite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare fick sladden göra ett gott jobb från Galån och till Långbutjärnen.  

Uppöver mot Arådalen är leden jättefin nu. 

Tidigare denna vecka har det enligt information sladdats från Kövra mot Risåskorset. 

Hjälp oss att få lederna hålla bättre genom att inte enbart köra i mittenspåret. Är ni flera i följe, kör lite i högerformation så ni hjälper oss att hålla bredden.

2022-02-26

Igår eftermiddag blev det en tur med sladd mot Arådalen, vidare över Galån mot Långbutjärnen. Leden är toppenfin där nu. Satte ut några kompletterande ledkryss som lastats på sladden. Men inser att det skulle vara många fler för att det ska bli fullt ut bra. Många av tidigare utsatta ledkryssen har fallit för tidens tand. Idag har det kompletteras med några skyltar på platser som leden passerar. Hoppas ni finner detta trevligt på era utflykter.
Ett stort varmt tack till Mats Fjellner som så tacksamt hjälper oss med skyltarna.

Vi har en varning som vi vill att ni noterar.
Isbron över Högån i Kvissle har rasat. Ni råds att välja alternativ väg 100 meter uppströms,  det är uppkört spår som ska märkas med vägkäppar.

2022-02-19

Fantastiskt finväder idag när det sladdades leder. Det ger trevlig energi att vara ute då. Här bjuds lite uppdateringar.

Det skulle ha fått vara mer snö kring byarna vid Storjön. Men det har i alla fall preparerats Vigge, Mo, Kvissle och mot Lättsjön. I Fredags så kördes sladd upp till Småbackarna via Lättsjön. Det har packats med skotrar från Småbackarna till Risåskorset och tillbaka. Vidare sladdat Vigge via Dalåsen. Nere i Viggetrakten där lederna går över lägdor och nere vid sjön pågår utstakning med markeringskäppar för att anvisa vart man ska köra. Vi ber er respektera den anvisningen. 

Avsnittet Risåskorset mot Västra Galåbodarna är nysladdat idag. 

I morgon fortsätter preparering både nere i byarna och från Galåbodarna mot Arådalen. 

2022-02-12

Idag har det preparerats lite på ledsystemet väster om Persåsen. Nypreparerat från korset vid Galån och ner söderut dit där Börtnans ledsystem tar vid. I de avsnitt som leden går på skogsvägen är det bitvis inte mycket till snö. De öppna hyggena gör att det blåser av, så man hör och känner styrstålen på skotern skrapa i grusvägen där. Men det är i alla fall bra och fint packad botten med nätsladd. Så det är fint att köra där nu. 

Sträckan Galåkorset till Arådalen nysladdad och jättefin. Parkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna är upplogad för de som vill parkera med bil. Vi har även gjort lite jobb med montering av skyltar vid två bäckar,  vilka vi fått de okartade namnen kända efter en del efterlysning och frågande. Bubäcken och Husbehovsbäcken, vilka är nedan Östra Arådalen och upp mot Västra Arådalen. Hoppas ni finner sådana uppmärkta landmärken trevliga. (Se bilder nedan) Jan Hallstensson gör sig bra på bild med skruvdragaren. 

När vi ändå är inne på det ämnet om skyltar, så har vi satsat lite för att få märka ut kända platser i området från Risåskorset mot Vigge-Dalåsen-Lättsjän. Ni ser några exempel på de skyltar som inom kort sätts upp där. Det ligger fler än dem och väntar i en låda. 

Ni som använder Högåns leder mellan Vigge-Hovermo-Persåsen-Högån. Vet ni av kända namngivna platser (bäckar, myrar, åsar, mm)som lederna passerar där. Hör gärna av er om det, för vi avser fortsätta märka ut platser vartefter vi vet vad de heter.  Vi ser det både som en trivselfaktor som säkerhet i orientering. Tanken är också att prova få de utmärkta på hemsidans ledkarta. 

 

2022-02-07

Den gångna helgen har det varit en del preparering där det varit ett snötäcke att tala om. Lederna i Mo-Kvissle-Vigge är nu körda med rulle så att det blivit en packad botten. Avses att sladda så snart det finns mer snö att bearbeta. Rapporter säger att dessa sträckor nu är riktigt hyggliga för trafikering. De har däremot inte kört upp leden mot Småbackarna och Risåskorset.

Leden mellan Risåskorset och Persåsen är körd med skoter. Sträckan mellan Risåskorset och överfarten Persåsvägen har inte mycket snö, så det slår en del att trafikera där.

Leden från Arådalen ner mot Västra Galåbodarna är just nu jättefin. Det är faktiskt hyggligt med snö vilket ger att den trafik som varit har hjälpt till att packa spåret tillsammans med körning av nätsladd. Vidare ner mot Galån och mot Risåskorset är det kört med nätsladd så det är en grund att färdas på. Från Galån mot Börtnan är det kört med nätsladd fram till överfarten vägen mellan Kronloken och Väster Svartåsen.

Parkeringen i Västra Galåbodarna (nere vid bäcken där leden korsar vägen), den är uppröjd så det går parkera med bil där för avlastning och en utflykt.

 

2022-01-29

Årets första uppdatering av ledstatus. Från Arådalen ner mot Västra Galåbodarna är det riktigt fin led. Den nya bron över Styggbäcken ligger där den ska, och det är en fin överfart där nu. Från Västra Galåbodarna till Fittjebodarna är det nu uppkört och den senaste nysnön nerpackad. Fin överfart över Galån. På myrar är det dock slagigt eftersom det är vindpinat och det sticker upp tuvor bitvis. I glesa skogspartier får ni även se upp för stenar och stubbar då den senaste hårda blåsten gjort att dessa är precis dolda under snötäcket.

Vi har för närvarande inget att informera om hur det är på leden mellan Fittjebodarna och ner mot Persåsen och Vigge. Byarna närmare Storsjön har dåligt med snö efter blidvädret och det är mest isfläckar. Den blygsamma snötillgången har inte medgett något prepareringsarbete med lederna där. Vi får återkomma när vi hunnit bearbeta den snö som kommer nu i dagarna.

Leden mellan Galåkorset och mot Börtnan är okänt om den är uppkörd. Återkommer när vi har kännedom om det.

Notera att vi har ny bro över Tollsbäcken (mellan Risåsen och Persåsen) samt några nya broar i Vigge. Notera även att överfarten över Högån mellan Kvissle och Dalåsen är omdragen.  

2021-03-31

Här om kvällen har det sladdats leder. Mellan Fittjebodarna mot Galån och sedan vidare mot Arådalen. Toppenfin led där nu. Och det är ingen fara med överfart över Galån. Dock kan ett blidväder ändra på den saken. De varma dagarna ger även att det tinar i leden så att det sätter sig och det blir guppigt bitvis. 

Överfarten över Högån mellan Kvissle och Dalåsen är inte användbar eftersom det är öppet vatten där nu. Så i den mån föret tillåter skoterkörning så hänvisas ni till att passera Högån via bilvägsbron. Kom i håg de regler som gäller skoterkörning längs bilväg. 

 

2021-03-12
Nysladdad led på sträckorna Arådalen via Västra Galåbodarna mot Risåskorset. Därifrån nysladdat avsnitt från Risåskorset mot Persåshållet fram dit leden mellan Persåsen mot Gräftåvallen korsas (vid Högån). Överfarten över ån (mellan Kvissle och Dalåsen) är fungerande. OBS att den är flyttad ca 100 mete uppströms pga dålig is. Det planeras att det ska sladdas från Vigge mot småbackarna med omnejd i morgon lördag (13 mars).

2021-03-06
Uppdatering av ledstatus inför sportlovet. Lederna närmare byarna (Vigge med omnejd) är spåriga just nu efter det blidväder som varit. Det har gjorts försök att sladda, men isen är så hård att sladden inte klarar att bearbeta spåren. Vi avvaktar lite snö som kan ändra på det. Överfarten över Högån (mellan Kvissle och Dalåsen) är flyttad ca 100 meter uppströms. Den omvägen är stakad med orange käppar.
Nysladdat mellan korset vid Galån till Fittjebodarna. Leden från Galån via Västra Galåbodarna till Arådalen är sladdad tidigare i veckan och är toppenfin nu. Leden från korset vid Galån ner mot Börtnan är också den riktigt fin.
Vi hoppas ni får trevliga turer efter våra leder. Hjälp till att vi får ha dem fina genom att ni håller lite till höger på lederna. Då slits de inte lika hårt och man slipper detta guppiga mittenspår som uppstår.

2021-02-19  

Leden mellan Västra Galåbodarna ner mot Börtnan är uppkörd och sladdad.

Vi kan berätta att på leden mellan Kvissle och Dalåsen pågår ett arbete med kraftlinjen vilket ger att ni får se upp med att leden inte är som den brukar vara. Linje arbetarna har tagit hänsyn till att det är skotertrafik där, så det ska vara farbart. Däremot så får ni se upp med passagen över Högån (mellan Kvissle och Dalåsen) för isen där man normalt passerar över är inte helt säker.  Iaktta stor försiktighet där. Det kan vara bra att ta omvägen och använda landsvägsbron istället.

20210-02-09  

Under senaste veckan har det pågått en del arbete med lederna.

Leden Vigge mot Hovermo-Kövra är preparerad och det har röjts undan en del trädhäng där. Så den ska vara hygglig att köra på. Från Vigge över Dalåsen mot Småbackarna är det preparerat och även där röjt en del trädhäng. Småbackarna mot Risåskorset är nu sladdat och fint. Från Risåskorset mot persåshållet är det kört och preparerat fram till korset där man når leden mot Gräftån. Från Småbackarna mot Lättsjön är det preparerat fram till där man ska köra över landsvägen (Mo-Börtnanvägen).

Från Risåskorset mot Västra Galåbodarna är det preparerat och fint. Likaså mellan Västra Galåbodarna och till Arådalen är det fin led.

Över till en sak som vi vill har er läsares hjälp med. Vi arbetar gärna frivilligt med att försöka hålla lederna så fina vi förmår. Och det ger oss energi av att mötas av glatt vinkande ledtrafikanter när vi är ute. Men det blir otroligt tråkigt när vi kommer på avsnitt där man med skoter har kört i fullgasriv tvärs över leden, eller med fullgasriv längs kanten av leden. Det är uppenbart inte självklart för alla. Det medför för att vi som sladdar leden ofta fastnar med ekipagen då det hakar fast eller att skoter och sladd dras ner i ledkanten av djupa diken som orsakats av dessa fullgasriv. Det känner på våra armar och ryggar, och ger oss som jobbar ideellt med ledsladdning onödigt slit med att ta loss fastkörda sladdekipage. Vi förstår att den här snörika vintern inbjuder till ”burkning” och körning på bakrullen och att det är en speciell känsla att använda skoterns prestanda. Men vi vill att ni i så fall gör det på platser där ni med säkerhet vet att det inte påverkar och orsakar olägenhet.

Det vi nu ber om och vill ha er hjälp med är att när ni ser eller vet av någon som kör med den typen av framfart. Diskutera och sprid att det inte är OK och säg ifrån. Vi har en frihet att åka skoter, men i den även ett mycket stort ansvar i att vi gör det under förutsättningar att inte förstöra skogsbruk, uppdragna skidspår osv. Vi jobbar för att vi alla ska kunna ha trevligt ute i våra trakter med hänsyn och samförstånd. Och av den anledningen tar skoterklubben med bestämdhet avstånd från sådant okynnesbeteende på skoter. Så vi ber er om den till synes lilla tjänsten att stötta klubbens verksamhet med att sprida insikten om att vi ska hjälpas åt att ha trevligt i naturen.

2021-01-16  

Lite aktuell uppdatering. Avsnittet av leden från Vindskyddet vid Västra Galåbodarna är nysladdad till kapellet i Arådalen. Toppenfin led där. Inget mer sladdat för närvarade i den trakten pga problem med ledskotern. Vi kan upplysa om att parkeringen nere vid bäcken i Västra Galåbodarna är rejält upplogad om någon vill parkera där och lasta av för skoter-/skidtur.

Nere i Viggetrakten är det nysladdat Vigge-Dalåsen och upp till Småbackarna. Leden över ån i Kvissle är körbar, men vi varna för tvära iskanter. Vidare så är leden omdragen efter ån mot Dalåsen på grund av en nyplantering, och det har inte hunnit sättas ut ledkryss vid den omdragningen. OBS!! Vi ber er om att visa hänsyn till skogsbruk och inte köra på sidan om dragen led. Det gäller allmänt och är skoterförares egenansvar. 

2021-01-09  

Avsnittet av leden från Galån mot Risåsen är sladdad och fin mellan Galån och Fittjebodarna. Överfarten över Galån, Oxbäcken och Långbutjärnen är jättefin. Ett ställe vi vill varna för är en passage mellan Fittjebodarna och skogsvägarna mot Galåbodarna. I en passage där man kör efter en gammal krokig basväg blottades en stor sten när sladdens sidovinge nådde mot den. Denna sten är förrädiskt nära där vi sladdat och skulle kunna orsaka otrevligheter om man kör in i den. Vi hade inga röda käppar att markera den med då. Så var försiktig i det avsnittet.

En del av leden från Galån och ner mot Börtnan är nysladdat och fin. Vi fick ge oss med sladdningen där man når skogsvägarna strax nedanför Sörtjärn (nedanför Västra Svartåsen). Det tog längre tid att få upp spåret den sträckan än vad vi trodde, mycket björkar som har snöhäng och lite felkörningar. Men vi förmodar att ni är betjänta av den prepareringen då det resterande avsnittet mot leden som Börtnan sköter ändå går på skogsbilväg och därmed är lättkörd.

Lederna närmare byarna Vigge, Dalåsen, Hovermo. Det är sladdat till Lättsjön samt Balviksleden som går mellan Vigge och Hovermo via Balviken. Överfarten vid Dalåsen rekommenderas att ni kör omvägen och använder bilvägens bro.

2021-01-06  

Lederna nere i Viggeområdet är preparerade mot Lättsjön. Vidare är det uppkört mot Småbackarna. De som kört dessa leder varnar för att myrarna bortom Småbackarna kan vara riktigt luriga, om nu någon händelsevis vill köra där innan det är preparerat. Det är benäget att tina underifrån så att det verkar vara rejält med vatten under snön på myrarna där.

När det gäller området närmare fjällen så är det nu fin led mellan Västra Galåbodarna och mot Arådalen. Det har frusit till så det är mer hållbart över bäckar som inte har bro. När det gäller Paulustjärnen så går det köra över där. Men för att vara säker så håll i det uppkörda spåret över, för det vattnar ordentligt, och det körda spåret har enligt uppgift frusit till så det är OK där. Galån har nu en säker överfart nedanför Västra Galåbodarna. Leden där är sladdad fram till Långbutjärnen. Samma på den tjärnen, det vattnar upp. Men vi har kört med enbart skoter över där för att låta de vattniga spåren frysa till. De som vill parkera i Västra Galåbodarna för att lasta av till en tur därifrån har möjlighet att ställa bil nere vid bäcken innan man når upp på vallen där (vid Styggbäcken). Parkeringen är upplogad och du har då bara 30-talet meter dit leden korsar Persåsvägen. Det är även upptrampat så det går komma fram till vindskyddet i Västra Galåbodarna.

 

2020-12-31  

Lederna har för närvarande inte arbetats med i nämnvärd utsträckning. Lederna i området Persåsen-Hovermo- Dalåsen-Vigge har så nyligen fått snö att vi inte hunnit packa det med maskinerna. Likaså är det med led mot Risåskorset och mot Galån. Inget är preparerat, och vi har erfarit att det är stora problem att köra säkert över vattendrag.

Leden mellan Västra Galåbodarna och Arådalen är uppkörd och packad med rulle. Vi har även där haft problem med överfart över Styggbäcken och Paulustjärnen (vatten och dålig is)

Vi varnar allmänt för överfarter där ni vet att det är vattendrag. Isar är dåliga eller näst intill obefintliga, och vi vill inte att ni ska behöva hamna i otrevligheter.

 

 

2020-02-29 

Nysladdade leder mellan Vigge - Risåskorset - Persåsen. Vidare är det nysladdat från Risåskorset och till Arådalen. Fin nysnö har det kommit i trakterna närmare fjällen. Pga mycket vatten på markerna under snön så vill vi att ni iakttar försiktighet att köra över vattendragen. Överfarten Högån i Kvissle är inte farbar pga mycket vatten i ån. Ni måste ta omvägen och köra över vägbron där. 

2019-12-28 

Leden mellan Arådalen och vindskyddet i Västra Galåbodarna är uppkörd. Men det är inte kört över Galån (söder om Västra Galåbodarna). Så vi uppmanar till försiktighet om ni ska köra över där då det är okänt hur isförhållandet är vid den passagen.Vidare vill vi uppmärksamma er som åker söderut från Arådalen att Paulustjärnen har mycket vatten under snötäcket. 

I området Vigge-Dalåsen har det körts spontant, lederna där är ännu inte preparerade med sladd.Men det är på gång inom kort.Passagen över Högån vid Dalåsen är inte uppkörd, och vi hänvisar er som ska passera där att åka omvägen via bilbron intill i stället. Isen är inte säker över Högån.

Allmänt vill vi uppmana till försiktighet när ni når passager över åar, bäckar och tjärnar. Det varierande vädret under förvintern har lett till att flödena ökat och därav kan isarna ha svarvats ur av vattnet så att det inte är jämntjockt.

2019-03-02

Ny rapportering om att det är jättefin led i sträckningen mellan Småbackarna - Risåskorset - Västra Galåbodarna - Arådalen. Leden har i den kända sträckningen klarat blidvädret bra, och snön som packats ned ligger kvar.

2019-02-21

Det har varit rätt tunt med information om status. Vädret har skiftat, och därför har det också varit si och så med möjligheter att preparera leder.

I dagsläget är det känt att det är preparerat från Arådalen via Västra Galåbodarna och mot Risåskorset. Hur det är på myrarna längs leden mellan Västra Galåbodarna och Risåskorset låter vi vara osagt efter den gångna veckans blidväder. Det tog rätt hårt, så det kan vara mycket tuvor blottade.

Nere vid byarna har det preparerats mellan Vigge-Lättsjön samt Vigge-Hoverberg. Leden mellan Vigge via Dalåsen till Småbackarna är också den preparerad. Men det var innan förra veckans blidväder härjade. Noterat att det har varit kört från Småbackarna mot Risåskorset.

Vi hoppas på lite mer snö så att det få packas till ytterligare skikt på lederna som kan göra dem hållbara ett tag framövervårvintern.

 

 

2018-04-13

Vi närmar oss slutet av säsongen om vi ser till hur de statliga lederna är tillåtna att åka på. I det fallet närmare bestämt den sista helgen. Hoppas på fint väder och att ni får fint väder om ni planerat för en tur i fjällen. Status enligt de rapporter vi fått är att de leder vi har fortfarande är fina. Det vi vet av är att när man mellan Vigge och Dalåsen ska passera Hovermoån, så är den tveksam att köra över. Var extra försiktig där, eller ta och försäkra dig om en säker omväg. Samma sak kan vi nog förvarna om allmänt ni när vårflödena börjar öka i vattendragen och där de mynnar ut i tjärnar och sjöar. Det kan svarvas ur underifrån.   

2018-04-07

Den gångna veckans nysnö har gett lederna en fin yta och tacksam att preparera med sladd. Avsnitten Arådalen-Västra Galåbodarna-Långbutjärnen (mot Risåskorset), samt avsnittet mot Börtnan där man passerar vägen till Svartåsen är nysladdade. Om vädret med nattkyla håller i sig så har vi leder ännu någon helg då vattenflödena i åar och bäckar inte ökat.
Vi vill uppmärksamma er på att det hastigt kan ändras om det blir blidväder så att flödena ökar och underminerar isen där överfarterna är. Passagen vid Fuan (mellan Risåskorset och Fittjebodarna) är lite lurig då det alldeles intill brom är öppet, och det syns inte förrän man är intill den.
Vi kan även se den positiva effekten av att skoteråkare håller till höger på lederna. De har trots påskhelgens rikliga trafik hållit mycket bra. Och de håller en karaktär där djupfåran i mitten ersatts av att det nu är bredare uppkörd led att åka i. Och dessa vassa vågformade gupp i mitten är mycket mindre förekommande numer. Jättebra, fortsätt så. Givetvis har vi haft ett gynnsamt väder som bevarar lederna. Men högerkörningen hjälper definitivt till att hålla dem fina.

Ha det gott alla, och vi önskar er fortsatt trevliga utflykter.

2018-03-26

De senaste dagarnas blidväder och påföljande nattkyla ger fina leder till påsk. Nysladdat ikväll från skogsvägarna mot Börtnan och upp mot Arådalen. Från Västra Galåbodarna också nysladdat till Risåskorset. Ett ställe att se upp med är när ni ska passera på bron över Fuan (Mellan Risåskorset och Fittjebodarna). Det är öppet alldeles intill bron på båda sidorna, och det syns inte förrän man är helt nära bron.
Förra veckan sladdades det från Vigge och mot Lättsjön, sedan vidare mot Småbackarna.

Och du....... En påminnelse, håll till höger på leden med skoter. Ja, ni förstår nog. :-).

2018-03-17

Vi har det gynnsamt med nysnö att bearbeta lederna med nu. Idag har det sladdats led från Kvitsle-Dalåsen-Småbackarna-Risåskorset samt en bit mot Fittjebodarna. Sedan tillbaka till Risåskorset och vidare via myrarna över Persåsvägen, till Persåsen och via Hovermo mot Vigge. Från Prästbuan har en sladd gått Arådalen-Västra Galåbodarna över Galån mot Risåskorset där det andra sladdekipaket vände. Bitvis har det hårdnat rätt rejält där det blev "flurigast" efter förra helgens trafik. Men efter sladdningen idag vill vi påstå att det åter är fina leder. Hoppas ni får glädje av det.

Och.......................... håll gärna till höger så gott det går. Så håller lederna bättre än om man kör i mitten i båda riktningarna.

2018-03-09

Det är då väldigt länge sedan det var så här rikligt med snö. Det hinner knappt prepareras så ligger ett nytt tjockt snöskikt. Givetvis är det tacksamt att det är gott om snö. Vi har just nu kanonfina leder. Vi kan rapportera att leden är nysladdad från Vigge mot Risåskorset, och vidare mot Västra Galåbodarna. Nysladdat även mellan Västra Galåbodarna och skogsvägen ner till Börtnan. I kväll blir det även nysladdat mellan Arådalen och ner mot Västra Galåbodarna. Ta det lugnt i vägöverfarter genom att sikten är skymd av de mycket höga snökanterna.

Till sist. Vi befarar att i morgon blir det rätt mycket trafik till trivseldagen, och det sliter på lederna. Inget konstigt med det. Dock kan ni som åker skoter hjälpa genom att hålla till höger så gott det går i leden. Då håller det längre än om alla kör i mitten.

Trevlig helg på er, så syns vi i vindskyddet i Västra Galåbodarna.

2018-03-04

Nysladdat igen. Nu är det ledsträckan Kvissle - Lättsjön - Småbackarna - Risåskorset. Vidare från Risåskorset mot Persåsen - Dalåsen - Kvissle.

2018-03-03

Leden Kvissle-Småbackarna-Risåskorset nysladdad. Likaså mellan Kvissle och Lättsjön.

2018-02-25

Leden mellan Arådalen och Fittjebodarna nysladdad. Den är i toppenskick längs den sträckan nu. I Västra Galåbodarna har vi satt upp avspärrningsband på ett kort avsnitt där en tallplantering inte syns under det djupa snötäcket. Och just där är det några backar som till synes skulle se inbjudande ut att leka med skoter i. Vi vill hövligt men ändå bestämt påminna om att inte avvika från leden och köra där det är skogsplanteringar. Vi ska hjälpas åt att förvalta det förtroende vi har av markägare att ha leder där.

För övrigt så är det på gång att skyltas upp lite efter lederna. Längs avsnittet Persåsen och Risåskorset är det uppmärkt med Rislundsbäcken, Tollsbäcken och Storflon. Längs avsnittet Västra Galåbodarna är det uppmärkt med Kojåsen, Butöusmyra och Finnhålet. På gång framöver ska vi mellan Västra Galåbodarna mot Börtnan märka ut Svartåsbränna, Sörtjärn och lite pilar mot Börtnan resp åt andra hållet pilar mot Arådalen.

2018-02-22

Leden mellan Persåsen och Risåskorset körd. Den är i mycket bra skick. Dock rapporteras att det är på grund av mycket snö svårt att se exakt var vissa av bropassagerna är där de ligger över vattendrag. Så var försiktig där. Passagen över Persåsvägen är lite extra stökig nu pga mycket höga plogvallar. Det är dålig sikt för såväl förbipasserande bilar som att från skoter se bilar på vägen. Så vi uppmanar till extra försiktighet även där. Vi ska försöka få dit en traktor som öppnar upp plogvallarna och siktfältet där då försöket att manuellt öppna med snöskyfflar blev övermäktigt. Längs denna ledetapp är det nu även lite nya skyltar uppsatta på kända benämnda platser och vattendrag. Hoppas ni finner det trevligt i orienteringssyfte.

2018-02-13

Vi har information om att leden mellan Persåsen och Risåskorset är körd idag. Den rapporteras vara i toppenskick där.

2018-02-11

Åter lite uppdatering om lederna. Idag har det arbetats med lederna i Viggeområdet. Nysladdat Vigge-Lättsjön samt Vigge-Kvitsle-Hovermo. Från Kvitsle via Dalåsen mot Småbackarna är leden preparerad med rulle. De som kämpat på med sladd och rulle hälsar att det är jättefina leder där nu.

2018-02-10

Snötäcket har under veckan packats ihop en del. Mjukt och fint före. Så idag har det varit aktivitet med ledpreparering. Nysladdat från Arådalen via Västra Galåbodarna mot Börtnan (fram till skogsvägen nedanför Sörtjärn). Nysladdat mellan Västra Galåbodarna via Fittjebodarna till Risåskorset. Ni som avser att ta bilen uppöver Persåsvägen och lasta av har bra med parkeringsmöjligheter efter vägen då det är hyggligt utplogat på en del parkeringar efter vägen (exempel vid bäcken i Västra Galåbodarna).

 2018-01-28

Lite uppdatering om lederna efter helgens rapporter. Leden från Persåsen mot Risåskorset är preparerad och jättefin nu Jämn och lagom hård. En liten varning för passage över broar då de i detta snödjup kan vara svåra att se exakt var kanterna på dessa är. Och det är rejält löst på sidan om broarna. Från Arådalen ner mot Västra Galåbodarna är det preparerat med sladd i omgångar, och den är också jättefin nu. Lite lurt med vatten på Paulustjärnen om man kör på sidan om där det tidigare är kört. Från Västra Galåbodarna mot Fittjebodarna är det uppkört och bra förhållande. Överfarten över Galån och Långbutjärnen är inga problem. Från Västra Galåbodarna mot Börtnan är det uppkört, men inte preparerat med sladd. Fullt körbart om än lite slagigt och spårigt bitvis. Däremot har Börtnan sladdat och gjort fint på sträckan där deras led mot Svarttjärnen ansluter mot "vår" led. Sträckan mellan Fittjebodarna och Vigge saknas uppgift.

En annan trevlig nyhet är att innan denna helg så har man kört med hjullastare och skottat upp parkeringar och mötesplatser REJÄLT bra utefter Persåsvägen. Som exempel är parkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna mycket bra nu och rymmer flera bilar med släp. kan vara bra att vet för er som tänker ta bilen en bit uppöver och lasta av skoter eller ta en skidtur.

Vi påminner om Högåns årsmöte den 4 februari, kl 18 00 i Myrviken (mötesplatsen). Mycket varmt välkomna dit alla intresserade.

 2018-01-08

God fortsättning på 2018.  Vi har glädjande nog så här långt fått en snörik vinter och där vi har bra snötillgång ända ner till byarna kring Storsjön. Ledsystemen från Viggeområdet är för närvarande inte preparerat, ej heller leden mot Risåskorset och mot Västra Galåbodarna. Planen är att komma iväg med enbart skoter de avsnitten då det är för mycket lössnö att dra sladd i. Leden mellan Västra Galåbodarna och Arådalen är preparerad flera gånger med sladd och har bra  åkbarhet. Parkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna är upplogad för de som vill lasta av där. En liten brasklapp är hur den leden ser ut efter att Cora (trettonhelgens snöstorm) drog fram.

En generell varning vill vi få fram. Vattendragen är mycket förrädiska nu med den stora snömängd som belastar isarna. Det har vattnat upp rejält, och risken att fastna är stor. Denna snömängden hindrar även de tidigare uppkörda spåren att frysa till i fråga om där det vattnat upp. Så håll koll på hur tidigare körning ser ut när ni avser att passera något vattendrag. Som exempel är det besvärligt på Paulustjärnen (mellan Arådalen och Prästbodarna) där många har kört fast. Man kan klara överfarten med att hålla närmare skogskanten på västsidan där.

Vi uppdaterar med så snart vi har mer nyheter.

Kom även ihåg årsmötet för Högåns skoterklubb, den 4 februari kl 18:00, plats: Mötesplats Oviken (aktivitetshuset i Myrviken).

2017-04-20

De sista skälvande dygnen innan skoterförbudet träder i kraft så har nattkylan denna vecka räddat en del av föret som finns kvar. Det som för närvarande är känt är att på Högåns leder så är det fortfarande körbart mellan Västra Galåbodarna och Arådalen. Det kan på vissa håll finnas stenar som tinat fram. Enligt uppgift så går det att ta sig utanför Arådalen mot fjälltjärnar såsom Buhösten och Visjön. Dock är det okänt hur det är möjligt att åka närmare mot Gräftån. 

Ni som vill ha en tur efter det avsnittet av leden mellan Västra Galåbodarna och mot Arådalen den stundande helgen kan parkera nere vid bäcken i Västra Galåbodarna. Vi uppmanar till allmän försiktighet när ni passerar vattendrag där det enbart är snöbroar. Isar och snöbroar kan vara försvagade av vårens ökande vattenflöden.

Trevlig helg.

2017-04-14

 Glad påsk alla friluftsvänner. Hoppas ni har det skönt ute på era turer.

Vi vill i denna ledstatus förs ge en allmän varning. Vattendrag som vi normalt är vana att åka säkert över har av det tidigare blidvädret omvandlats till mycket osäkra passager. Vi uppmanar till största försiktighet vid passage och vi lämnar inga garantier att någon passage är säkrare än någon annan på Högåns ledsystem.

Galåns passage efter leden betraktar vi som ej körbar med skoter av den anledningen.

Det gångna dygnets snöfall har gett ett bra tillskott för den fortsatta påskhelgen. Vi har fått i storleksordningen ca 10 cm ny kallsnö.  

Arådalen.

Det som är känt angående lederna nu är att det är helt OK omkring Arådalen. De kalare delarna på fjällen har trots snöfallet inte mycket snö. Det är känt att det går att ta sig till Lillövsjön och förbi Visjön mot tjärnarna. Sedan har vi ingen information.

Västra Galåbodarna-Arådalen.

Föret mellan Västra Galåbodarna och Arådalen är toppenbra och fin led. Där det är lite bekymmersamt är på myrarna närmare Västra Galåbodarna, men det fungerar nu med den senaste snön som kom. Ni som vill parkera och åka på leden har en stor parkering nere vid bäcken i Västra Galåbodarna. Det är även fint att åka till Vindskyddet i Västra Galåbodarna för de som har lust med sådan utflykt.

Västra Galåbodarna – Börtnan.

Från Västra Galåbodarna mot Börtnan går det att ta sig fram. Dock har solen arbetat fram barmark i de partier som är i syd/sydvästligt läge. Så att så fort det blir lite blidväder igen så är det sannolikt helt barmark där. Tilläggas kan att leden från Västra Galåbodarna och mot Börtnan är mycket guppig i skogs och myrpartier. Vi vill även varna för att bäckarna som ska passeras efter leden där är mycket osäkra. De naturliga snöbroarna har holkats ur underifrån av de ökade vattenflödena.

Svenstaviksleden (Galån – Persåsen/Svenstavik)

Ett test idag hur Galån såg ut ger tyvärr ett tråkigt besked. Vi avråder bestämt att passera Galån. Test med snöspade visade att Galån inte har något landfäste, och isen är rejält tunn då det ökade flödet har holkat ur isen så den är mycket tunn nu. Enligt uppgift går det att åka mellan Fittjebodarna och mot långbodarna.

Leden Fittjebodarna mot Risåskorset är okänd hur det är. Det som syns från Peråsvägen är att från Persåsvägen mot Risåskorset så finns ingen snö.

2017-03-09

Nysladdade leder Kvissle - Hovermo - Persåsen och till Risåskorset. Jättefin led från Persåsen och mot Risåskorset. Lederna Kvissle, Hovermo-Persåsen har på grund av den tidigare bristen på snö inte så mycket bottenskikt, så det kan vara bra att tänka på stenar och stubbar som kan sticka upp där.

Lederna från Risåskorset och vidare via Västra Galåbodarna mot Arådalen är i toppskick nu. Vi önskar er alla fina turer till helgen.

2017-03-05

Den gångna veckans snöfall har gett precis det vi önskar till sportslovstider. Snö!!!!

Vi har nu i helgen nypreparerade leder:

Arådalen mot Västra Galåbodarna och ner mot Börtnan. Från Västra Galåbodarna mot Risåskorset. Sedan är det nypreparerat från Kvitsle och Lättsjön mot Dalåsen och vidare fram till Risåskorset. Däremot ner på byn nere vid Storsjön (Vigge) så är det dåligt med snö, så vi ser det som olämpligt med skoterkörning i det området. Men glädjande nog så finns det möjlighet att åka en sportlovstur på fina leder ända från Kvitsle och till Arådalen.

Vi hoppas ni får ett trevligt sportlov. Och visst ses vi på trivseldagen den 11 mars i Västra Galåbodarna, glöm inte det.

 2017-02-26

Dags för lite nyheter.Leden mellan Arådalen -Västra Galåbodarna och mot Svenstavik är fin just nu. Det tidigare blidvädret har gett en bra botten som frusit till, och med den senaste tidens nysnö erbjuder förhållandevis finfint före.

Det är nysladdat mellan Dalåsen och Småbackarna (Leden Vigge-Risåskorset). Det är hyfsat körbart från Dalåsen, dock rätt isigt på myrarna. Ner mot Vigge är det knappt någon snö, det sticker upp sten mm i leden. Av den anledningen ber vi om hänsyn till de regler som gäller skoterkörning med avseende på snötäckt mark. Vi betraktar lederna i Vigge fortfarande som ej körbara pga dålig snötillgång.

Vi saknar för närvarande uppgift om hur leden mellan Västra Galåbodarna och Börtnan är.

Däremot har vi andrahandsuppgifter på att det är hyggligt före att åka skoter från Bydalshållet och mot Arådalen.

Ha det gott alla, och......... en liten teaser. Vi siktar på trivseldagen i Västra Galåbodarna (Lördag vecka 10).

2017-02-11

Nysladdad led mellan Långbutjärnen (Svenstaviksleden mellan Västra Galåbodarna och Fittjebodarna) och Arådalen. Jättefint före. 

2017-01-15

Vi kan meddela att leden under gårdagen körts mellan Persåsen och Risåskorset. Till skillnad mot förra helgen då det lite varstans fanns öppna myrhål och dålig hållbarhet över småbäckar, så är det nu mycket bättre. Det informeras om att det nu är stor skillnad jämfört med förra helgen, det har frusit till och endast något enstaka ställe är öppet och vattensjukt.

Vi vill dock understryka att vi vill att ni håller skoteråkningen till utmärkt led och inte avviker från den. Det har upptäckts spår efter friåkning över och utmed vattendrag intill öppet vatten, eller där det verkar vara snötäckt fast isförhållandet verkligen inte är att lita på. Se denna uppmaning som en påminnelse om att Högåns skoterklubb månar om allas säkerhet och att skoterutflykten ska bli en trevlig upplevelse, och inte mynna ut i problem eller i en mardröm.  

Ha det gott alla.....

2017-01-06

Vintern tog ett omtag efter att december mest gav nederbörd i form av regn. Snötäcket har därför satt sig och det är bra före just nu. Leden är idag uppkörd från Fittjebodarna och mot Galån och vindskyddet i Västra Galåbodarna.  Passagen över Långbutjärnens is är toppenbra. Likaså att åka över Galån där isen är ca 25 cm tjock. Det som kan vara värt att tänka på är att passager över mindre bäckar är lurig. Det tinar underifrån och den del av leden som idag är uppkörd har dessa passager skottats i med snö tillsammans med ris för att det ska frysa till mer. En del hål kan dyka upp på myrarna där det inte har fryst till.

Vidare är leden mellan Västra Galåbodarna och mot Arådalen uppkörd sedan tidigare och den är jättefin..

Hör av er om ni har information som kan vara värdefull att dela med sig av här.

2016-12-11

Snösäsongen närmar sig.  Lite förväntansfulla är vi nog lite till mans, och väntar oss att kunna börja arbeta med lederna. Närmare fjällen har det kommit en del snö. Det vi märkt av är att marken är dåligt frusen och det tinar underifrån. Det medför också att passager över vattendrag såsom tjärnar, åar och bäckar på många håll inte är möjliga att ta sig över där det saknas broar. Vi hoppas att växlingarna mellan kyla och blidvädret gör sitt arbete så att det fryser till lite mer och skiktar så även vattendragen få lite bättre is.

Vi vill därför uppmana alla till stor försiktighet med vattendragen om ni provar att åka, och ha även i åtanke om reglerna med snötäcke.

Vi önskar en fortsatt trevlig advent, och vi återkommer så snart vi har någon status om lederna känd.

2016-03-26

Lite blandade nyheter om ledstatus. Nysladdad led från Arådalen mot Börtnan idag. Skotertur från igår där vi kan informera om att leden mellan Västra Galåbodarna och Risåskorset är jättefin. Samma gäller led Risåskorset mot Högån och mot Gräftån. I allmänhet för övrigt så har lederna över fjällen sett från Arådalen rätt hyggligt med snötillgång, om vi jämför med förra året. Då vi nu har plusgrader större delen av dygnen så ber vi er att vara försiktiga då ni passerar vattendrag. Flödena kan öka rätt snabbt och göra dem osäkra.
Fortsatt trevlig utomhusvistelse under påskhelgen på alla till fots, skidor eller på skoter.

Glad påsk

2016-03-23

 Glada nyheter för er som planerar en tur på skoter och skidor. Nattkylan har räddat föret på många håll.

Leden från Persåsen mot Risåskorset är enligt uppgift just nu i kanonfint skick. Över myrarna mot Risåskorset är det vatten på sidan om leden om ni händelsevis hamnar på sidan om. (vilket vi hoppas ni inte gör).

Området Vigge, Kvissle, Mo, Dalåsen: Leden mot Småbackarna är jättefin. Det har varit lite trafik och föret har klarat sig. Okänt hur det är från Lättsjön. Vi vill fortfarande avråda från att passera över Högån (mellan Kvissle och Dalåsen) då det är osäkert med bärigheten där. Använd i stället bilvägsbron där intill för den överfarten. Vi vill även här tipsa om att det bitvis kan vara vattensjukt i svackor och på sidan om leden.

Området Arådalen - Västra Galåbodarna : Även här har nattkylan räddat föret. Vi har till och med lite nysnö som gett lite fräschör på lederna. Överlag är leden mellan Arådalen och Västra Galåbodarna i toppskick just nu. Bilparkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna (intill där leden korsar persåsvägen) är rejält upplogad, ett tips för er som vill ta bilen en bit och lasta om för en skoter eller skidtur.

2016-03-20

Området Arådalen - Västra Galåbodarna: Senaste dygnet har det i området närmare fjällen kommit ca 10 cm nysnö. Nysladdad led från Galån nedanför Västra Galåbodarna och till Arådalen.

Risåsen m.o: Bitvis mycket vatten på myrarna, och det är okänt om det går att köra där.

Området Vigge, Kvissle, Mo, Dalåsen: Lederna i området Kvissle och Mo (Viggeområdet) är för närvarande knappt farbara pga av lite snö. Det är även bitvis stora vattensamlingar i svackor efter lederna. Så av den anledningen avråder vi från att köra där. Passagen över Högån (mellan Kvissle och Dalåsen) är inte körbar. Där får man i så fall ta en omväg och i stället köra över bilvägsbron. Vi hoppas på lite mer snö och nattkyla så kanske lederna blir bättre. Vi återkommer så snart vi har något nytt.

2016-03-19

Allmänt. Den gångna veckans blidväder har gått rätt hårt åt lederna. där lederna går över tjärnar, bäckar och åar har de underminerats av det stora vattenflödet som varit. Så var försiktiga när ni ska passera något sådant ställe och i synnerhet där ni ser att det är okört sedan någon dag. Passagen över Galån (strax nedanför Västra Galåbodarna) har klarat sig och där går det att köra över. För övrigt är lederna på de flesta håll körbara, dock om det än är rätt mycket ojämnheter just nu. Där vi har snötillgång avser vi att under de närmaste dagarna preparera lederna inför påsken. Vi uppdaterar så snart vi har preparerat någon sträcka.

2016-03-11

Lederna är packade med rulle från Vigge till Risåskorset via Lättsjön och från Kvissle till Småbackarna via Dalåsen.
Samma preparering utförd från Risåskorset  till Kvissle via Persåsen och Hovermo.
Lederna är i prima skick nu.

2016-03-06

Fina leder överlag. Sladdat och fint från Vigge till Västra Galåbodarna. Fin sladdad led mellan Börtnan och Västra Galåbodarna. Leden Västra Galåbodarna och till Arådalen sladdad förra helgen. Enligt uppgift är det nu så pass med snö till fjälls så att det går åka leden mellan Gräftån och Arådalen. Lika även leden från Bydalen och mot Glen.

2016-02-27

Området kring Vigge. Idag nysladdade leder mellan Vigge-Lättsjön-Småbackarna-Dalåsen-Vigge.

2016-02-21

Status för området kring Vigge. Äntligen lite snö så att det kan erbjudas åkning närmare byarna. Leden Vigge-Hovermo-Persåsen-Västertaket- Risåskorset-Småbackarna-Dalåsen och mot Vigge nypreparerad med sladd i går lördag 20 febr. I dag (söndag ) finns det nysladdad led mellan Vigge-Lättsjön-Dalåsen och Kvissle. 

2016-02-14

Området Vigge och mot risåskorset. Leden är nu sladdad den sträckan, och snötillgången är allt bättre närmare risåskorset.     Området väster om Risåskorset. Ledsträckorna Arådalen ner mot Västra Galåbodarna nysladdade. Mycket god snötillgång i området kring Arådalen. Ca 30 cm nysnö där uppe under den gångna veckan. Sträckan Västra Galåbodarna och mot Svartbäcken nysladdad (Svartbäcken är ett stycke väster om Fittjebodarna). Västra Galåbodarna och ner mot Börtnan sladdad. Avsnittet i den del närmare mot Börtnan som går efter skogsbilväg är inte sladdad.

Det är okänt om hur snötillgången är på de statliga lederna efter veckans snöfall och fredagens blåst.

2016-02-06

Nysladdad led mellan vindskyddet i Västra Galåbodarna och Arådalen. Är ni intresserade av att få en ögonblicksbild av snötillgången så kan ni besöka hemsidan för Galå-Fjällgård www.gala-fjallgard.com och titta på länken till deras webkamera. Snödjupet i skoglandet ökar sedan mot Arådalen.  

2016-02-03

Led från Vigge mot småbackarna (mellan Vigge och Risåskorset) packad. Dock meddelas att det bitvis är dåligt med snötillgång som då gör det knöligt att köra. Bättre med snötillgång och preparerade leder enligt status nedan 2016-01-24.  För övrigt kan informeras om vad länsstyrelsen meddelat angående de statliga lederna i Oviksfjällen. Enligt den informationen är det dåligt med snötillgång där, så det är för närvarande oframkomligt mellan Tossåsen-Lundörrstugorna, Gräftån-Arådalen samt Vålådalen-Vålåstugorna.

Läs mer om detta på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/nyheter/2016/Pages/snobrist-och-dalig-framkomlighet-pa-skoterleder-i-oviksfjallen-och-valadalsfjallen.aspx

2016-01-24

Leden mellan Västra Galåbodarna och Fittjebodarna är nu idag preparerad med sladd. Den är nu riktigt hygglig att köra på. Observera att avsnittet över myr och hyggeskant mellan skogsvägen intill Fittjebodarna och där leden sedan ansluter på skogsbilvägen mot Västra Galåbodarna finns några stenar som sticker upp i leden.

Leden mellan Västra Galåbodarna och där leden från myren söder om Svartåsen ansluter mot skogsvägarna nere vid Börtnan är preparerad med sladd idag. Det avsnittet är också mycket gott skick att köra på.

Vigge, Kvitsle, Dalåsen med omnejd. Pga den för närvarande dåliga snötillgången där lederna går igenom skogländerna så är lederna där inte preparerade. Vi ber er att respektera att inte köra skoter där det är risk för markskador.

2016-01-23

Leden mellan Galåbodarna och Arådalen nypreparerad av Christoph Schenk. Där är leden mycket fin att åka på. Parkeringen vid bäcken i Västra Galåbodarna är upplogad för den som vill parkera där och lasta av för en tur.

Avsnittet mellan Risåskorset och Galåbodarna har nu så pass med snötillgång att vi har varit och packat botten där. Dock är det inte mer snö efter det ledavsnittet än att det bitvis är mycket som sticker upp i spåret.

Leden från Risåskorset och mot Persåsen är också uppkörd, men ännu inte preparerad med sladd. Enligt uppgift även där bitvis mycket knöligt efter leden. 

 

2016-01-04

laddar...

Däremot avsnittet från Västra Galåbodarna och fram till Arådalen har dock så pass med snö att det medgivits att packa en botten och dra in lite snö i spåret med sladd. Vi tackar Jan Hallstensson och Bo Karlstrand för det ypperligt fina arbetet med det ledavsnittet under nyårshelgen.

Så….., mellan korsmyren och mot Arådalen är det förnärvarande hyggligt skoterföre för den som vill ut en sväng. Det arbetas med att lederna ska prepareras så snart det medges.

Det vi vill varna för är uppstickande stenar samt där leden passerar myrhål som inte är snötäckta. Var vaksam för dessa hinder och kör med försiktighet så ni undviker olyckor.

2016 Gott Nytt år

 

2015-03-27
Det lokalt mycket rikliga snöfallet har gett välbehövlig påfyllning av snö på en del av lederna. Leden mellan Börtnan och Arådalen är nypreparerad. Lika även avsnittet mot Svenstavik mellan Galån och Svartbäcken (intill Fittjebodarna). Resterande del av svenstaviksleden kan vara osäker hur den är framkomlig på grund av bitvis är bar eller rikligt med vatten under snön.
De som önskar ta med sig sina maskiner med bil och göra en fjälltur har en bra upplogad parkeringsficka vid bäcken i Västra Galåbodarna (efter persåsvägen) där man kan parkera och lasta av.

2015-03-09

Det milda vädret har tagit hårt på lederna. Det är för närvarande okänt hur långt österut om Risåskorset som lederna är farbara. Regnet har blött upp myrarna rejält. Enligt vad som är känt så är det körbart ner mot Dalåsen. Leden ner mot Lättsjön är däremot mycket osäker om det finns snö kvar så den över huvudtaget är körbar. Mellan Fittjebodarna och Galån är leden i relativt bra skick.
Leden mellan Börtnan och Arådalen är välpreparerad med sladd nu senast den 7 mars. Och den har tålt det milda vädret rätt bra. Parkeringsmöjlighet för bil finns vid bäcken i Västra Galåbodarna intill där leden korsar Persåsvägen.