Lagkrav på hjälm vid skoterkörning

Vi värnar om våra nära och kära och var rädda om er på skoterturen. Kom ihåg hjälmkravet som trädde ikraft 2016-01-01. Det här är nog en självklarhet för de flesta, men kanske inte alla. Observera att föraren är skyldig att se till att passagerare under 15 år också bär skyddshjälm. Ni kan läsa mer om detta på transportstyrelsens hemsida, och där hittar ni länk till lagen SFS 2015:929 som reglerar kraven. Länk till Transportstyrelsen:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/nu-kravs-det-hjalm-vid-fard-med-snoskoter/
Vill du dessutom veta mer vilka krav som ställs på skyddshjälm. Här finns länk till Trafikverkets föreskrift TSVFS 1987:10, http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/pdf/1987nr010.pdf